Skool Fooie

Switch To English

Skoolgelde is betaalbaar oor ‘n tydperk van 12 maande. Hierdie tydperk sluit Desember in wanneer ons skooltjie toe is vir die vakansie.

Die volgende aktiwiteite is beskikbaar:
• English Wise
• Rekenaar Klasse
• Ballet
• Playball
• Monkeynastix
• Karate
• Wiskunde
• Life Skills Rugby
• EQ vir Kinders

Doen asseblief navraag in verband met ons skool se finansiele ooreenkoms

Bank Besonderhede
Bank: Standard Bank
Rekening: Riekies Private Pre-School
Tak Kode: 052750
Rekening Nommer: 03 0115 720 3
Reference: Kind Se Naam

Stuur asseblief bewyse van betaling via SMS na 082 443 4838 indien moontlik. Voorlopige dankie aan julle ondersteuning.