Oor Ons

Switch To English

Skool Ure

Halfdag Tye : 06:00/06:30 to 12:30

Voldag Tye : 06:00/06:30 to 17:00 (afhangend van die tak)

Registrasie en Wetgewing

Die skool is ten volle operationeel volgens die reels en regulasies van die Departament van Gesondheid en Sosiale Ontwikkeling en is by hierdie Instansies geregistreer. Riekies Privaat Kleuterskool is ook by die Mpumalanga Toddler’s Association geregistreer en ons Hoof dien ook as die Voorsitter van die Organisasie.

Deurdat u u kleuter by ons skool ingeskryf het, is u geregtig om die skool te enige tyd te besoek om te verseker dat u kleuter die beste sorg en diens ontvang. Ons skool is ten volle funksioneel in ‘n privaat kapasiteit en die inskrywing is op eie diskresie en risiko. Ons verseker u van ons toeganklikheid, verantwoordelikheid en veiligheid, daagliks vir u kleuter. Reg van toegang is voorbehou en toegang is op eie risiko.

Van ons personeel werk as fasiliteerders onder toesig. Die res is gekwalifiseerde ECD Onderwysers en al die personeel word gekeur deur die Direkteur Generaal van Sosiale Ontwikkeling en die Kinder Beskermings Register.


Gebalanseerde Maaltye en Rus

Ontbyt

08:00 tot 08h30 – Mieliepap, Matabella, Hawermout en Weatbix met melk en suiker word vir die kinders voorgesit. Moet asb nie ander soorte ontbyte wat u kind mag verkies, saam skool toe stuur nie. Gee dit asb vir u kind by die huis.

Pouse 09:30: Ons drink WATER!

Peuselhappie 10:00:  Vrugtesap en Yogurt.

Middagete 11:00-12:00:  Mamma se kosblik (Geen lekkergoed asb!) Gesonde kos is belangrik.
Aternatiewelik kan middagete by ons  Kok bestel word teen addisionele kostes.

Peuselhappie  15:00:  Sap en Broodtjies  (Vrugte word van tyd tot tyd gegee)

Ons bedien slegs gefiltreerde water. (Geen Kraan water) Water is vrylik beskikbaar en kleuters kan drink soos hulle wil. Daaglikse water inname is baie belangrik vir ‘n gesonde liggaam en gees.
Ons hou ook daarvan om die kleuters van tyd tot tyd met Waatlemoen, Lemoene, Lekkers ,Skyfies, Ysies, koekies en Roomys te verras.

BELANGRIK: Maak seker dat alle alergieë op die inskrywingsvorm ingevul is en dat die onderwyser hieroor ingelig is.

Rus is ‘n integrale deel vir groei en konsentrasie.  As jou kleuter voldag  is, moet die volgende verskaf word: Matrassie met paslaken en ‘n kombersie.

Uitstappies en ander Aktiviteite

Ons geniet dit om die kleuters op uitstappies te neem, maar is terselfdetyd ook baie versigtig en stel hulle veiligheid ten alle tye voorop. Daar sal met ouers, vooruit gekommunikeer word asook vooraf toestemming van ouers verkry word.

Mpumalanga Kleutervereeniging 

Die skool neem deel in samewerking met MTA in ‘n verskeidenheid aktiwiteite bv.

Atletiek, Talent Kompetisies, Koor ens.  Ons skool het ook ons eie opwindende jaarlike program bv Konserte, Ma en Kleuter Dag, Ouma en Oupa dag, Kersfunksies, Diploma Plegtigheid en Afskeids Funksie, Tee met Ma, Fondsinsamelings Pretloop ens. U vrindelike deelname in hierdie aktiwiteite word opreg waardeer.

U Kind se verjaarsdag is vir ons baie spesiaal en u is meer as welkom om koek vir die kleuters saam te stuur. Geen lekkergoed waarin hulle kan verstik is toelaatbaar nie. Ons vier graag u kind se verjaarsdag saam met hom/haar. Maak asb net seker dat die datum vooraf met die onderwyser gereel word.


 

Ria Taljaard
– Skoolhoof/Direkteur
Alle Takke
Lourine Coetzer
– Onderhoof
Rosemead St Tak
Tanya Swanepoel
– Onderhoof
Bedford St Tak
Marion Havenga
– Onderhoof
Gerda St Tak